Jak Skutecznie Wykorzystać Narzędzia Analizy Konkurencji

Wykorzystanie narzędzi analizy konkurencji może stanowić kluczowy element w planowaniu i realizowaniu strategii biznesowej. Dzięki niemu możemy poznać naszą pozycję na rynku oraz zidentyfikować słabości i mocne strony konkurentów. W tym artykule omówimy, jak skutecznie wykorzystać narzędzia analizy konkurencji.

 1. W drodze do poznania konkurencji: metody analizy

Istnieje kilka metod analizy konkurencji. Najczęściej stosowane są:

 • analiza faktorów zewnętrznych (ang. PEST) – pozwala na poznanie, jak czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne wpływają na działanie branży oraz naszego przedsiębiorstwa,
 • analiza cyklu życia produktu – pozwala na zrozumienie, w jakim stadium cyklu życia znajduje się nasz produkt oraz jakie powinny być nasze działania,
 • analiza pięciu sił Portera – pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron rynku oraz konkurencji,
 • analiza SWOT – pozwala na poznanie mocnych i słabych stron naszego przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia.
 1. Konkurencja na wyciągnięcie ręki: narzędzia analizy konkurencji

Do narzędzi analizy konkurencji należą między innymi:

 • media społecznościowe – umożliwiają przyjrzenie się temu, jak nasi konkurenci i branża zachowują się w mediach społecznościowych oraz jakie treści publikują,
 • narzędzia do przeszukiwania słów kluczowych – pozwalają na zidentyfikowanie, jakie słowa kluczowe wykorzystuje nasza konkurencja oraz jakie są najpopularniejsze frazy w branży,
 • analiza konkurentów w wyszukiwarce – pozwala na poznanie pozycjonowania konkurentów w wyszukiwarce oraz wybicie się nad nimi w wynikach,
 • monitoring stron internetowych – umożliwia śledzenie działań konkurencji i reagowanie na nie oraz poznanie, jakie treści i produkty przyciągają najwięcej uwagi.
 1. Jak wykorzystać wyniki analizy konkurencji?

Po dokonaniu analizy konkurencji warto wykorzystać wyniki do działań marketingowych. Możemy na przykład:

 • poznając potrzeby klientów, zmienić strategię cenową,
 • wykorzystać osiągnięcia konkurentów do ulepszania i promowania naszych produktów i usług,
 • poprawić strategię marketingu internetowego, pozycjonowania i pozyskiwania klientów,
 • poznać mocne strony konkurencji i wykorzystać je do doskonalenia swojego biznesu.
 1. Niewłaściwe wykorzystanie narzędzi analizy konkurencji

Narzędzia analizy konkurencji to nie tylko źródło informacji dla naszych działań, ale także potencjalne źródło błędów. Najczęstszymi błędami są:

 • nieuwzględnienie wyjątkowej sytuacji naszego przedsiębiorstwa na rynku,
 • wykorzystanie niedokładnych lub nieaktualnych danych,
 • skupienie się wyłącznie na konkurencji i braku elastyczności w działaniu,
 • pominięcie poziomu jakości produkowanych przez konkurencję produktów.
 1. Podsumowanie: wartość narzędzi analizy konkurencji

Narzędzia analizy konkurencji stanowią nieodłączny element strategii biznesowej. Dzięki nim możemy poznać pozycję naszego przedsiębiorstwa na rynku, a także zidentyfikować mocne i słabe strony naszej konkurencji. Ważne jest jednak właściwe wykorzystanie wyników analizy. Dzięki temu możemy skutecznie działać i poprawić swoje wyniki biznesowe.